Latest Posts

Boekreview: Anatomie van de Verleiding van Paul Postma

In de inleiding stelt de schrijver dat hij zoveel informatie geeft over neurologie, en dus het brein,  als je als marketeer nodig hebt. Helaas geldt dit niet voor met name de neuromarketingmethoden. In het bijzonder over fmri (functional magnetic resonance imaging) en eeg (elektro-encefalografie) is de informatie onvolledig en een enkele keer onjuist. Het boek geeft veel waardevolle, praktische inzichten…
Lees meer